Delavnice za podjetja

Delavnice za podjetja

DELAVNICA POSLUŠANJA – vodi Dr. Matej Miklavec

Večinoma smo dobri poslušalci. Dokler ne pride do kritičnih situacij, čustvenih reakcij, nujnosti, stresa, pritiskov in drugačnih mnenj. Potem gre vse narobe in pokvarimo vse kar smo prej gradili. 

Ko spoznamo, da najbolj široka definicija poslušanja vključuje slišanje, interpretacije in odzive, ugotovimo da gre za temeljni proces komunikacije in dojemanja ter ima ogromen vpliv na naše razumevanje drugih. 

Če bi želeli spoznati kako lahko globlje razumevanje poslušanja prispeva k večji učinkovitosti in boljšemu sodelovanju vaše ekipe, vam, za vašo ekipo, organiziramo 2-urno izkustveno, interaktivno predavanje, ki širi zavest.

DELAVNICA O MEDIACIJI

Pridružite se nam na delavnici o mediaciji, kjer boste na preprost način izvedeli, da se učinkovite komunikacije lahko priučimo, tako kot vsakega jezika.

  • MEDIACIJA IN SUPERVIZIJA
  • PREPREČEVANJE MOBINGA
  • ETIKA IN KREPITEV ZDRAVJA

KAJ JE MEDIACIJA?

Mediacija je način reševanja konfliktov, v katerem tretja, nepristranska oseba pomaga osebam v sporu, da med seboj gradijo nove mostove, jih podpira pri tem, da raziščejo, slišijo in razumejo medsebojne razlike in nesoglasja, prevzamejo odgovornost za svoje konflikte ter jih razrešijo na način, ki je sprejemljiv za vse vpletene.

KAJ JE ČUJEČNOST?

Čuječnost je zavedanje svojega lastnega doživljanja, ki ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in radovednosti. S čuječnostjo se učimo svojo pozornost usmeriti na svojo trenutno izkušnjo, kot se poraja tukaj in zdaj. Zavedamo se svojih misli, čustev, telesnih občutkov in namer ter zunanjega dogajanja, brez da bi se poskušali doživljanju izogniti ali ga kako drugače spreminjati.

KAJ JE TRPINČENJE (MOBING)?

Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, očitno negativno, neetično in žaljivo ravnanje in komunikacija, usmerjeno proti posameznim delavcem, z namenom škodovanja posameniku ter njegovemu kariernemu razvoju.

PROGRAMI ZA PODJETJA IN ORGANIZACIJE

Programi, namenjeni zaposlenim v podjetjih, javnih ustanovah in organizacijah, vključujejo izobraževanja in delavnice učenja veščin komunikacije, čuječe mediacije in etike na delovnem mestu, razumevanje in reševanje konfliktnih situacij, prepoznavanje in preprečevanje trpinčenja ter zmanjševanje stresa na delovnem mestu. S sklopom izobraževanj, svetovanj ter supervizije nudimo celostno podporo tako posameznikom kot celotnemu kolektivu pri doseganju najboljših rezultatov na delovnem mestu.

KOMUNIKACIJA IN REŠEVANJE KONFLIKTOV – IZOBRAŽEVANJE IN PRAKTIČNA DELAVNICA UČENJA UPORABE TEHNIK MEDIACIJE V SITUACIJAH NA DELOVNEM MESTU

1. Zakaj prihaja do konfliktov na delovnem mestu? Kateri so psihosocialni in nevrološki vidiki nastajanja konfliktov in kateri so običajni načini odzivanja ljudi? Kako komunikacija nadrejenih vpliva na storilnost zaposlenih v posamezni organizaciji?

2. Katere so najpogostejše in najučinkovitejše TEHNIKE MEDIACIJE in primeri njihove uporabe pri konstruktivnem reševanju konfliktov?

3. Na delavnici se ob praktični ponazoritvi običajnih konfliktov, simulacije mediacije ter z IGRO VLOG učimo uporabe tehnik mediacije in reševanja konfliktov.

PREPREČEVANJE TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU (MOBING) – IZOBRAŽEVANJA ZA KOLEKTIV, USPOSABLJANJE ZA MOBING POOBLAŠČENCA TER PROGRAM SUPERVIZIJE

1. PREGLED OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE V INSTITUCIJI, ki se nanaša na področje trpinčenja na delovnem mestu (ali dosega zakonski standard) – pregled zakonov in pravilnikov, dolžnosti in pravice zaposlenih in organizacije, pregled dosedanjega izvajanja, potrebne dopolnitve v dokumentaciji in izvajanju.

2. IZOBRAŽEVANJE – kaj je mobing oz. trpinčenje na delovnem mestu; psihosocialni vidik mobinga, pravni vidiki ter pravna zaščita zaposlenega in organizacije, primeri, praksa, praktični napotki pri ugotavljanju ali gre za mobing, prepoznavanje – igra vlog, dnevni napotki za posameznika in organizacijo, supervizija in strokovna podpora.

2. ETIKA IN ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU – Izobraževanje in praktična delavnica temeljev etike v podjetju in zagotavljanja zdravega, človeku prijaznega delovnega okolja, uravnotežene prehrane in vaj za razgibavanje telesa, kar omogoča boljši pretok krvi in hitrejše misli. Program omogoča nadgradnjo ter indvidualen pristop k doseganju optimalnih delovnih pogojev za posameznika in organizacijo kot celoto.