Oceno odlično so prejele vse kopalne vode na Blejskem in Bohinjskem jezeru, na Soči in skoraj vse na morju ter Kolpi.

Večina kopalnih voda v Evropi je lani izpolnjevala najstrožje standarde EU za odlično kakovost vode. V Sloveniji so vse ustrezne kakovosti.

Kot ugotavljajo na Evropski komisiji, se je od sprejetja evropske direktive o kopalnih vodah leta 2006 delež kopališč z oceno odlično povečal. V zadnjih letih je znašal med 85 in 89 odstotki za obalne ter med 77 in 81 odstotki za celinske kopalne vode.

Lani je oceno odlično prejelo 85,7 odstotka vseh ocenjenih kopalnih voda v EU, minimalne standarde jih je izpolnjevalo 95,9 odstotka. Lani je 95 odstotkov kopalnih voda na Cipru, v Avstriji, Grčiji in na Hrvaškem izpolnjevalo standard odlične kakovosti. Poleg tega so na Malti, v Bolgariji, Romuniji, Sloveniji in Luksemburgu vse ocenjene kopalne vode izpolnjevale vsaj minimalne standarde kakovosti. Zadostno stanje v Sloveniji ostaja v kopališču Žusterna ter v Primostku na Kolpi, kar je posledica onesnaženja v minulih letih. Dobre kakovosti so kopalne vode na Nadiži, Idrijci v Bači pri Modreju, Krki in na nekaterih mestih na Kolpi, so pojasnili na Agenciji RS za okolje (Arso). Oceno odlično so prejele vse kopalne vode na Blejskem in Bohinjskem jezeru, na Soči in skoraj vse na morju ter Kolpi.

Leta 2022 je bilo 88,9 odstotka obalnih kopališč v EU razvrščenih v kategorijo odlične kakovosti v primerjavi z 79,3 odstotka celinskih kopališč. V Sloveniji je ta delež znašal 95,2 odstotka, kar nas, tako kot že vrsto let, uvršča v sam vrh, za Ciprom (99,2 odstotka), Hrvaško (98,9 odstotka) in Grčijo (96,5 odstotka), poudarjajo na agenciji za okolje.

Lani je delež kopališč s slabo kakovostjo vode znašal 1,5 odstotka. Leta 2022 sta imeli le dve državi več kot triodstotni delež kopalnih voda slabe kakovosti, in sicer Nizozemska (3,4 odstotka) in Švedska (4,1 odstotka).